About us

Firma eR GRUPA Sp. z o.o. powstała aby spełnić wymagania rynku, dostarczając wysokiej jakości usługi w zakresie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego.
Nasza działalność to kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych, w zakresie budownictwa kubaturowego, drogowego, mostowego, kolejowego oraz przemysłowego. Zajmujemy się zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Nasze usługi nadzoru inwestorskiego obejmują wszystkie etapy budowy prowadzonej inwestycji. Począwszy od znalezienia i zakupu gruntów, obsługi geodezyjnej i prawnej, uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania i przeprowadzenia przetargu na usługi projektowe i wykonawcze, poprzez realizacje budowy oraz sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą BHP i rozliczeniem inwestycji. Dysponujemy specjalistami legitymujący się długoletnim doświadczeniem, fachową wiedzą i wszelkimi wymaganymi uprawnieniami zawodowymi, umożliwiającymi pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie.