eR GRUPA Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17d/13
40-851 Katowice
NIP 638-181-22-28
KRS 0000562426
REGON 36137223600000

tel. 601 262 296

e-mail: biuro@ergrupa.pl

 

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ER GRUPA z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice?
Polityka Prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ER GRUPA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice.
2. Dane osobowe przetwarza są w celu dostarczenia naszym Klientom towarów i usług znajdujących się w portfolio ER GRUPA oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie tychże towarów i usług.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług.
4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z ER GRUPA na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa
? na podstawie wyrażonej uprzednio zgody ? do czasu wyrażenia sprzeciwu,
? w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio ER GRUPA? do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
? do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, . Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.