Nadzór nad budową obiektu handlowo usługowego NPARK we Wrocławiu, przy ul. Jurija Gagarina na dz. Nr 9/3, 17 dr, 21/3 dr o powierzchni handlowej około 2.600 m2 oraz o całkowitej powierzchni zabudowy 2000 m2 wraz z miejscami parkingowymi niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami uzbrojenia terenu wykonywany przez Generalnego Wykonawcę na podstawie Umowy o Roboty Budowlane

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia: 01.02.2017
Data zakończenia: 20.11.2017