Polkowice Wiadukt

Pełnienie Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego z weryfikacją dokumentacji projektowej przy realizacji zadania: “Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”

GDDKiA O/Wrocław
Data rozpoczęcia: 28.09.2017
Data zakończenia: 09.2018