Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji

GDDKiA
Data rozpoczęcia: 18.05.2017
Data zakończenia: 6.10.2017