Parking wielopoziomowy Kraków

Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu i na rzecz Inwestora – Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz doradztwa techniczno-administracyjnego, w czasie realizacji projektu inwestycyjnego budowy parkingu wielopoziomowego w Krakowie przy ul. Piastowskiej.

Parking wielopoziomowy Kraków
Data rozpoczęcia: 07.2022
Data zakończenia: 09.2023