Węzeł „Olszyce” – Lędziny

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego oraz roli Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy węzła drogowego „Olszyce” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S1 i ulicy Zawiszy Czarnego w miejscowości Lędziny.

Goodman Delta Logistics (Poland) Sp. z o.o.
Urząd Miasta Lędziny
Data rozpoczęcia: 26.03.2018
Data zakończenia: 12.2018