Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej ?Nadzór Inwestorski?) w imieniu i na rzecz Inwestora oraz doradztwa techniczno-administracyjnego, w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjna/Klonowa, działki budowlane o numerach ewidencyjnych 1907/109, 1908/109, 1909/109, 1910/109 oraz działki przylegające w niezbędnym zakresie o numerach ewidencyjnych 1885/109 i 1861/109 – na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, polegającej na budowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań.

Eurobox Polska Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia: 18.05.2017
Data zakończenia: 11.06.2018