Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o.

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru dla wszystkich branż w ramach budowy nowoprojektowanego zakładu silników Daimler w Jaworze dla Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 05.2020