Zarządzanie Projektem pn. Budowa wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego pod nazwą GALERIA WIŚLANKA z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Żorach

Galeria Wiślanka
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia: nadal