Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Magna Formpol w Tychach”

Data rozpoczęcia: 01.2018
Data zakończenia: 10.2019