Gliwice – obwodnica zachodnia i południowa

Obwodnica zachodnia Gliwice
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: ” Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”

Obwodnica południowa Gliwice
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: ?Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II

Gliwice – obwodnica zachodnia i południowa
Data rozpoczęcia: 05.2019
Data zakończenia: 11.2020