Obwód Utrzymania Drogi Bolków – w pobliżu drogi ekspresowej S3

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie VI Obwód Utrzymania Drogi Bolków”

OUD Bolków
Data rozpoczęcia: 03.2019
Data zakończenia: nadal