Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

Obwodnica Dobrodzienia
Data rozpoczęcia: 12.2018
Data zakończenia: 08.2020