Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy.

ZDW Opole
Data rozpoczęcia: 18.03.2016
Data zakończenia: 30.10.2017