Czarnowąsy Obwodnica

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy.

ZDW Opole
Data rozpoczęcia: 03.2016
Data zakończenia: 10.2017