Zakład produkcyjny silników do samochodów Mercedes-Benz Jawor

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru dla wszystkich branż w ramach budowy nowoprojektowanego zakładu silników Daimler w Jaworze.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.
Data rozpoczęcia: 08.2017
Data zakończenia: 05.2020