Pełnienie Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36 tzw. ?Obwodnicy Ścinawy?”

GDDKiA O/Wrocław
Data rozpoczęcia: 25.10.2017
Data zakończenia: 11.2018